Dakter, ko darīt, katrreiz,...

3 "Šāres"
27/4
"Krutums"

Dakter, ko darīt, katrreiz, kad saņemu algu, man uznāk smieklu lēkme?
Neuztraucieties, smieties ir veselīgi! Kas smejas, tas dzīvo ilgāk!
Tad jau es tā smiedamies novilkšu līdz pensijai?
Protams, bet, kad sāksiet saņemt pensiju, kļūs vēl jautrāk.

Komentēt!

Obana!
Krutākais
Krutākie
Atpakaļ uz sākumu
Klikšķini klaviatūras taustiņus, lai nonāktu pie nākamā joka